მენეჯმენტი

გამგეობა:
ფრიდონ ინჯია (გამგეობის თავმჯდომარე)
რომანოზ რეხვიაშვილი
იაგო შიოლაშვილი

აღმასრულებელი დირექტორი:
თეა მაჭარაშვილი

პროექტების მენეჯერი:
ეთერ მონასელიძე

კოორდინატორი:
შორენა პირველი