სასწავლო ცენტრის შესახებ

აიპ "სიტყვა ქართული"-ს სასწავლო ცენტრი წარმოადგენს მრავალპროფილიანი მოკლევადიანი, თეორიული და პრაქტიკული კურსების სინთეზურ პროგრამას. მაქსიმალური შედეგი მინიმალურ ფასად + დასაქმების რეალური შესაძლებლობა - ეს ჩვენი შემოთავაზებაა. უნიკალური, მხოლოდ ჩვენი სასწავლო კურსის ფარგლებში შექმნილი პროგრამა და მაღალკვალიფიციური, გამოცდილი სპეციალისტები სასურველი შედეგის მიღწევის უპირობო გარანტიაა.
პირველ ეტაპზე პოტენციური მსმენელი ავსებს ონლაინ განაცხადს, ირჩევს სასურველ კურსს, დღეს, დროს და ელოდება შეტყობინებას სასწავლებლიდან. გასაუბრების შემდეგ მსმენელს ეძლევა ერთ გაკვეთილზე დასწრების უფლება უფასოდ და მხოლოდ ამის შემდეგ ფორმდება ხელშეკრულება.
სწავლება სამსაფეხურიანია. ყოველი საფეხურის შემდეგ გაიცემა შესაბამისი დონის სერტიფიკატი. მესამე საფეხური მსმენელს ჩაეთვლება სამუშაო სტაჟში. მიღება წარმოებს კონკურსის საფუძველზე. ადგილები შეზღუდულია.

კურსები
Public Speaking/საჯარო მეტყველება/ორატორული ხელოვნება/დებატების კულტურა

 

“ქართული სიტყვის აკადემია“ აცხადებს მიღებას Public speaking/საჯარო მეტყველების პროგრამაზე.

პროგრამის მიმდინარეობისას  მსმენელები განივითარებენ

რეჟისურა-პროდიუსინგი + უფასო სტაჟირება

 

„ქართული სიტყვის აკადემია“  აცხადებს მიღებას რეჟისურა-პროდიუსინგის შემსწავლელ  პრაქტიკულ და თეორიულ კურსებზე.

პროგრამის  ფარგლებში

საზოგადოებასთან ურთიერიერთობა/PR + პუბლიცისტიკა (საიმიჯო სტატიები/პუბლიცისტური წერილები/პრესრელიზები) - თეორიული და პრაქტიკული კურსი

 

 

 პროგრამის კომპონენტები:

  • PR სამსახურის რაობა და მუშაობის პრინციპები;
  • საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მუშაკის
ჟურნალისტიკის პრაქტიკული კურსი (პრესა, ონლაინმედია) + სტაჟირება დასაქმების პერსპექტივით

 

პროგრამის კომპონენტები

 თეორიული კურსი (ჯგუფური და ინდივიდუალური მეცადინეობები)

სტაჟირება პორტალზე

ქართული ენის მართლწერის საკითხები + მეტყველების კულტურა

 

პროგრამა ითვალისწინებს  ქართული ენის მართლწერის,  სწორი მეტყველების, ლექსიკოგრაფიის, ეტიმოლოგიის და ა.შ. შესწავლას,  არგუმენტირებული 

wordpress-ის ანბანი - შექმენი საიტი დამოუკიდებლად

 

 

პროგრამის ფარგლებში შესასწავლი საკითხები: 

  • Wordpress-ის მუშაობის სპეციფიკა
  • საიტის ვიზუალზე მუშაობა
  • Plugin -ების
ოპერატორის ხელოვნება

პროგრამის ფარგლებში მსმენელები შეისწავლიან ამ სფეროში მუშაობისთვის აუცილებელ თეორიულ და პრაქტიკულ საკითხებს:  დაეუფლებიან შემოქმედებით ჯგუფთან

მეტყველების გაკვეთილები

 პროგრამა ითვალისწინებს პრეზენტაციების, სწორი მეტყველების, არგუმენტირებული  მსჯელობის, დისკუსიებში ჩართულობის, ლიდერული უნარ-ჩვევების გამომუშავებას

სტაჟირების პროგრამა ჟურნალისტებისთვის დასაქმების პერსპექტივით

 

არასამთავრობო ორგანიზაცია „სიტყვა ქართული“ და ინფორმაციულ-ანალიტიკური პორტალი „sazogadoeba.ge»  აცხადებს  მიღებას ჟურნალისტიკის ერთწლიანი