პროექტები
1.09.2015

აიპ "სიტყვა ქართული"-ს სასწავლო ცენტრი წარმოადგენს მრავალპროფილიანი მოკლევადიანი, თეორიული და პრაქტიკული კურსების სინთეზურ პროგრამას. მაქსიმალური შედეგი მინიმალურ ფასად + დასაქმების რეალური შესაძლებლობა - ეს ჩვენი შემოთავაზებაა. უნიკალური, მხოლოდ ჩვენი სასწავლო კურსის ფარგლებში შექმნილი პროგრამა და მაღალკვალიფიციური, გამოცდილი სპეციალისტები სასურველი შედეგის მიღწევის უპირობო გარანტიაა.

 

სასწავლო პროგრამების სრული ჩამონათვალი იხილეთ ბმულზე: http://geoword.ge/index.php?menu_id=6